Scroll Top

Jesteśmy certyfikowaną agencją badawczą typu full service z całkowicie polskim kapitałem. Od 1996 roku pomagamy w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych, dzięki wykorzystywaniu pełnego wachlarza technik, w tym badań internetowych.

Badania internetowe

Badania internetowe CAWI (Computer Assisted Web Interview) to technika wywiadu osobistego z wykorzystaniem kwestionariusza online, który respondent wypełnia samodzielnie w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Logo Syno

Naszym partnerem jest Syno Poland – międzynarodowa firma technologiczna specjalizująca się w gromadzeniu, przetwarzaniu oraz dostarczaniu danych, prowadząca oddziały na terenie Europy i Azji.

Łatwość dotarcia
do grupy docelowej poprzez zaawansowane profilowanie i dostęp do 2 milionów panelistów w Polsce
Konkurencyjne warunki
cenowe dzięki możliwości precyzyjnego określenia prawdopodobieństwa ukończenia wywiadu
Oszczędność czasu
poprzez umożliwienie wypełnienia kwestionariusza również na tablecie oraz smartfonie
Wysoka jakość
badań dzięki rygorystycznej kontroli, stałemu monitoringowi i ocenie każdego źródła informacji
GLOBALNE MOŻLIWOŚCI
WYBÓR OFERTY ABR SESTA i SYNO POLAND GWARANTUJE BLISKĄ WSPÓŁPRACĘ Z NAJWIĘKSZĄ PLATFORMĄ BADAWCZĄ NA ŚWIECIE
Świat Placeholder
Świat
0
miliony panelistów na świecie
0
miliony panelistów w Polsce
0
dostępne kraje z panelistami
PRECYZYJNE PROFILOWANIE
UMOŻLIWIAMY DEFINIOWANIE GRUPY DOCELOWEJ NA PODSTAWIE PONAD 100 KATEGORII
 • wielkość miejscowości
 • region
 • województwo
 • powiat
 • kod pocztowy
 • posiadanie samochodu/motocykla
 • prawo do własności
 • marka
 • rodzaj
 • rok produkcji
 • data zakupu
 • ilość pojazdów w gospodarstwie domowym
 • plany zakupowe
 • stosunek do samochodów używanych
 • stanowisko
 • specjalizacja
 • departament
 • rodzaj zatrudnienia
 • obszar działalności firmy
 • ilość pracowników
 • roczne przychody
 • flota samochodowa
 • wykształcenie
 • kierunek studiów
 • uzyskany tytuł
 • data zakończenia edukacji
 • posiadany sprzęt RTV
 • posiadany sprzęt komputerowy
 • posiadany sprzęt fotograficzny
 • posiadane smartfony i tablety
 • rodzaj łącza internetowego
 • dostęp do nowości filmowych
 • posiadane zainteresowania
 • preferowane rodzaje gier hazardowych
 • preferowane gatunki muzyki
 • częstotliwość odwiedzania kina
 • preferowane gatunki filmowe
 • częstotliwość oglądania filmów w domu
 • ilość kupowanych filmów DVD/Blu-ray
 • uprawiane dyscypliny sportowe
 • czas spędzany na aktywności fizycznej
 • stan cywilny
 • ilość osób w gospodarstwie domowych
 • ilość, wiek i płeć dzieci
 • termin spodziewanego dziecka
 • rodzaje posiadanych zwierząt
 • czas spędzany na oglądaniu TV
 • czas spędzany na słuchaniu radia
 • rodzaje czytanych czasopism
 • tytuły czytanych gazet
 • odwiedzane portale internetowe
 • korzystanie z social media
 • marka posiadanego telefonu
 • system operacyjny
 • używane funkcjonalności
 • operator komórkowy
 • forma opłaty za rozmowy
 • posiadanie telefonu służbowego
 • dochód osobisty
 • dochód gospodarstwa domowego
 • sposób inwestowania na giełdzie
 • posiadane produkty finansowe
 • konto bankowe
 • wartość posiadanych inwestycji
 • decyzyjność zakupowa
 • rodzaje spożywanych napojów
 • częstotliwość spożywania alkoholu
 • częstotliwość korzystania z fast-foodów
 • wybierane sieci fast-food
 • wybierane sieci handlowe
 • preferowane urządzenie do gier
 • preferowane platformy gamingowe
 • czas spędzany na graniu
 • preferowany gatunek
 • korzystanie z gier online
 • ilość kupowanych gier
 • zdiagnozowane dolegliwości
 • szczegóły zdiagnozowanych dolegliwości
 • posiadanie okularów/szkieł kontaktowych
 • korzystanie z aparatu słuchowego
 • stan zdrowia członków rodziny
 • rodzaj alergii
 • gotowość do udziału w badaniach
 • preferowane rodzaje
 • akceptowane języki
 • posiadanie kamerki internetowej
 • deklaracja palenia tytoniu
 • zażywane produkty tytoniowe
 • marka palonych papierosów
 • częstotliwość palenia
 • doświadczenie w rzucaniu palenia
 • stosowane produkty wspomagające rzucanie palenia
 • powody podróżowania samolotem
 • preferowany rodzaj wypoczynku
 • odwiedzone kraje/regiony
 • wybierane linie lotnicze
 • wybierane sieci hotelowe
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Dopełniamy niezbędnych obowiązków prawnych i gwarantujemy pełną poufność 

pracujemy według standardów ESOMAR
(Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku)

projekty realizujemy zgodnie z unijnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

OBSZARY BADAŃ INTERNETOWYCH
Produkty i ceny
• analizy sprzedażowe
• badania elastyczności cenowej popytu
• badania promocji
• badania UX
• badania opakowań
Klienci i zachowania
• badania satysfakcji klientów
• badania potrzeb klientów
• badania jakości obsługi klientów
• badania preferencji konsumentów
• badania zachowań konsumenckich
Pracownicy
• badania satysfakcji pracowników
• badania zaangażowania pracowników
• badania opinii pracowników
• badania potrzeb szkoleniowych
Rynek i konkurencja
• analizy rynku
• badania konkurencji
• badania trackingowe
Marka
• badania wizerunku marki
• badania świadomości marki
• badania rozpoznawalności marki
Reklama i komunikacja
• badania reklamy
• test reklam (pretest i posttest)
• badania skuteczności reklamy
Badania B2B
• badania B2B
• badania segmentacyjne
• badania wizerunku firmy
Społeczeństwo
• badania opinii publicznej
• badania sondażowe
• badania społeczne
Satysfakcja i lojalność
• badania satysfakcji
• badania lojalności
• identyfikacja kluczowych czynników
eLASTYCZNE ROZWIĄZANIA

Blisko połowa naszych respondentów korzysta z panelu za pomocą smartfonów i tabletów, co umożliwia jeszcze szybszą realizację projektów. Zapewniamy wysoką jakość wyników dzięki dbaniu o komfort wypełniania ankiet na wszystkich urządzeniach. Responsywny kwestionariusz badania dopasowuje się do rodzaju urządzenia, automatycznie dzieli pytania matrycowe na mniejsze fragmenty i jest przystosowany do łatwego wyświetlania plików audio i video.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów
KOMPLEKSOWE WSPARCIE
ZAPEWNIAMY PROFESJONALNE DORADZTWO NA KAŻDYM ETAPIE PROJEKTU
Projektowanie badania
Pracujemy zarówno na dostarczonych narzędziach, jak i przygotowujemy kwestionariusze wywiadów adresujące cele biznesowe i badawcze badania. Dla lepszego spełnienia celów badania, niezależnie od formy przekazanego zakresu wywiadu zawsze zapewniamy konsultacje merytoryczne i potwierdzamy założenia doboru próby badawczej.
ll
Test kwestionariusza
Realizację poprzedzamy przetestowaniem strony internetowej badania. Po zaprogramowaniu kwestionariusza udostępniamy link do weryfikacji. Zapewniamy możliwość podglądu jak dokładnie wyświetlone i zadawane są pytania. Dobrą praktyką jest tzw. „soft launching”, tzn. uruchomienie badania na małej próbie celem potwierdzenia kluczowych parametrów badania takich jak LOI, czas reakcji respondentów, IR.
Realizacja i kontrola
Zbierane odpowiedzi respondentów poddajemy bieżącej weryfikacji. Sprawdzamy m.in. czas wywiadu oraz spójność i logiczność odpowiedzi. Odrzucamy wywiady o zbyt krótkim czasie i te wypełnione niestarannie.
UU
Raport i rekomendacje
Projektu nie kończymy w chwili przesłania wyników. Przygotowujemy dedykowane raporty z rekomendacjami dla lepszego zrozumienia badanych zjawisk. Na podstawie założeń biznesowych oraz posiadanych danych tworzymy segmentacje i modele biznesowe.
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
OD 11 LAT REALIZUJEMY BADANIA INTERNETOWE, KTÓRE POMAGAJĄ ROZWIJAĆ SIĘ NASZYM KLIENTOM
 • doświadczenia z ostatniej wizyty w sklepie
 • wpływ środowiska sklepowego na decyzje o zakupie
 • poziom świadomości istnienia sklepu internetowego
 • test nazw osiedlowych sklepów papierniczych
 • elementy pozytywnie i negatywnie wpływające na zakup
 • kryteria, według których sklep przegrywa ze swoimi konkurentami
 • rynek usług fotograficznych w opinii fotografów amatorów
 • szacowanie szans rynkowych dla nowej usługi handlowej
 • ilość nabywców planujących zakup w sklepie
 • kategorie zakupowe sklepu w opinii konsumentów
 • znajomość wspomagana, spontaniczna i top of mind firmy
 • bogactwo i bagaż firmy z punktu widzenia planowanych działań
 • wizerunek firm i pracowników branży ochrony
 • poziom znajomości marki na tle konkurencji
 • poziom rekomendacji produktów konkurencji
 • skłonność do polecania usług serwisu samochodowego
 • wpływ nowości na postrzeganie marki i kategorii
 • ocena współpracy salonów sieci dealerskiej
 • badanie satysfakcji wydawców ze współpracy z siecią
 • przebieg procesu zakupowego i powody zakupów utraconych
 • segmenty produktowe wyróżniane przez nabywców
 • test cenowy ubezpieczeń na życie
 • zwyczaje zakupowe w obrębie kategorii artykułów wyposażenia wnętrz
 • profil i zwyczaje zakupowe konsumentów surówek gotowych
 • ocena i korzystanie wybranych kanałów bankowości
 • potrzeby i oczekiwania obsługi i dostarczanych produktów
 • analiza wielkości spożycia pieczywa w Polsce
 • zachowania konsumentów na rynku usług medycznych
 • badanie satysfakcji klientów z działu korespondencji
 • charakterystyka konsumentów słuchających muzyki
 • poziom czytelnictwa największych tytułów prasowych
 • preferencje konsumentów dotyczące marek słodyczy
 • określenie stopnia zapotrzebowania na nowy format sklepu
 • profil klientek warszawskich drogerii
 • opracowanie socjodemograficznego profilu użytkownika aplikacji
 • przyczyny rezygnacji i zakończenia umowy ubezpieczenia
 • segmentacja obecnych i potencjalnych klientów
 • usługi finansowe cieszące się popularnością wśród przedsiębiorców
 • jakość kolportażu gazetek promocyjnych zdaniem klientów
 • pretest spotu reklamowego
 • dostrzegalność reklamy i jej wpływ na decyzje zakupowe
 • badanie wizerunku i kanałów komunikacji marketingowej
 • ocena konceptu reklamy preparatu medycznego
 • sprawdzenie skuteczności akcji promocyjnej
 • badanie konceptu platformy internetowej
 • analiza komunikacji firmy ze swoimi klientami
 • rozpoznawalność logo i skojarzenia związane z marką
 • ocena skuteczności oraz przekazu kampanii reklamowej
 • ocena współpracy na płaszczyźnie marketingowej i eventowej
 • postawy osób decyzyjnych w organizacjach wobec zmian legislacyjnych
 • doświadczenia Polek i Polaków na rynku usług ubezpieczeniowych
 • znajomość, ocena i wizerunek instytucji finansowych
 • potrzeby usługowe gospodarstw jednoosobowych i osób starszych
 • zachowania klientów indywidualnych na rynku nieruchomości
 • wpływ oddziaływania gospodarstw wiejskich na środowisko
 • opinie mieszkańców na temat funkcjonowania miasta
 • perspektywy rozwoju logistyki w województwie
 • kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy
 • ocena komunikacji rozszerzenia sieci dróg płatnych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.
  Privacy Preferences
  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.